ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อ

+662 502 2345

COVID-19
หน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์พระราชทาน ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567
เพิ่มเติม..
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดงานขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ประจำปี 2567
"ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดงานขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ร่วมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพิ่มเติม..
โครงการบริการวิชาการ “เรื่องเล่าจากแพทย์” ตอน มหันตภัยโลกร้อน กับโรคหลอดเลือดหัวใจ และฮีทสโตรค
โครงการบริการวิชาการ “เรื่องเล่าจากแพทย์” วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ตอน มหันตภัยโลกร้อน กับโรคหลอดเลือดหัวใจ และฮีทสโตรค โดยมีทีมแพทย์จากสาขาวิชาอายุรกรรม และสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาบรรยายบนเวทีให้ประชาชนได้รู้เท่าทันโรค ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
เพิ่มเติม..

เพิ่มเติม..

บริการของเรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการด้วยศักยภาพระดับ Excellent Center

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

พร้อมให้บริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และก้าวสู่โรงพยาบาลที่มีบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ การฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย ฯลฯ