ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

แผนกโสต ศอ นาสิก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ระดับทุติยภูมิ กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีเป้าหมายให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษาปัญหา เช่น

หู

โรคของหู หูอื้อ , มีเสียงผิดปกติในหู , ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง , ตรวจระบบการทรงตัว , หู อักเสบ โรคหูน้ำหนวก , การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง , การได้ยินเสื่อม , สิ่งแปลกปลอมในหู

คอ

เสียงแหบ , เจ็บในลำคอ , แผลในคอเรื้อรัง

จมูก

นอนกรน , ผนังกั้นจมูกคด , ภูมิแพ้ ไซนัส , ริดสีดวงจมูก , การผ่าตัดไซนัส / ริดสีดวงจมูก

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4318

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.