ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข้อมูลการมารับบริการแอดมิท (นอนโรงพยาบาล)

ลำดับ การรับบริการ เอกสาร รายละเอียด
1. ขั้นตอนการมารับบริการแอดมิท (นอนโรงพยาบาล) ดาวน์โหลด รายละเอียด
2. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์บัตรทอง กรณีนอนตึกสามัญ รายละเอียด
3. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์เบิกได้ลงทะเบียน กรณีนอนตึกสามัญ รายละเอียด
4. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์รัฐวิสาหกิจ กรณีนอนตึกสามัญและชำระเงินเอง รายละเอียด
5. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์รัฐวิสาหกิจ กรณีนอนตึกสามัญและทำเอกสารเบิกต้นสังกัด รายละเอียด
6. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์ชำระเงินเอง กรณ๊นอนตึกสามัญ รายละเอียด
7. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์บัตรทอง กรณ๊นอนตึกพิเศษ รายละเอียด
8. ขั้นตอนการแอดมิทสิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ กรณีนอนตึกพิเศษ รายละเอียด
9. ขั้นตอนการขอรับบริการขอหนังสือส่งตัว กรณีสิทธิ์บัตรทอง รายละเอียด
10. ขั้นตอนการขอรับบริการขอหนังสือส่งตัว กรณีสิทธิ์ประกันสังคม รายละเอียด

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.