ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันแก่ผู้ป่วยโรคทางตาด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาทุกกลุ่มอายุ ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางตา เช่น โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคกระจกตา มีเครื่องมือตรวจวินิจฉัย เลเซอร์ และผ่าตัดที่ทันสมัย แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการ 8.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินทางทางตาตลอด 24 ชั่วโมง เช่นการบาดเจ็บที่ลูกตา ท่อน้ำตา ต้อหินเฉียบพลัน

มีทีมบุคลากรที่มีความพร้อม เช่น จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตา กระจกตา และต้อหิน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เทคนิคเชียนเครื่องมือตรวจพิเศษทางตา และทีมผ่าตัดที่เชี่ยวชาญ สามารถให้การผ่าตัดสลายต้อกระจก ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดโรคจอประสาทตา ผ่าตัดหนังตา และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

มีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกกระจกตา คลินิกต้อหิน คลินิกจอประสาทตา คลินิกเบาหวานจอตา และคลินิกฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดที่โรคมีความซับซ้อน

ให้บริการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล เช่น โครงการตรวจสุขภาพตาเจ้าหน้าที่ โครงการตรวจสุขภาพตากองสลาก ตรวจสุขภาพตาเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โครงการให้ความรู้วันต้อหินโลก เป็นต้น

our service.jpg
our service.jpg

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies)

เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

Laser Argon 532

Laser Irridectomy

Laser Cap

Fundus Camera / Fundus Camera Mobile

Oct

เครื่องวัดลานสายตาอัติโนมัติ

เครื่องวัดค่าสายตา (Auto - Refraction)

เครื่องวัดความดันลูกตา (Non - Contrac Tonometer)

เครื่องวัดกำลังเลนส์ (A - Scan) / IOL Master

เครื่องวัดอวัยวะในลูกตา (B - Scan)

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4357อ.นพ.ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน

อาจารย์สาขาวิชาจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน บรรยายหัวข้อ กระบวนการผ่าตัดต้อกระจกให้ได้ผลลัพธ์แบบไร้ที่ติ Cataract workflow efficiency without compromise ในการประชุมต้อกระจก ประจำปี (cataract day 2022) 28-29 ก.ค. 2565 โดยชมรมต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย โดยได้นำเสนอกระบวนการผ่าตัดต้อกระจกด้วยขั้นตอนและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อให้การผ่าตัดต้อกระจกได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัย โดยบรรยายให้กับจักษุแพทย์ทั่วประเทศได้รับฟัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มเรื่องการผ่าตัดต้อกระจก ได้ที่ ห้องตรวจจักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4357Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.