ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

คลินิกอายุรกรรม รับตรวจโรคต่างๆทางอายุรกรรม รวมทั้งการรักษาทั้งภาวะโรคเลือด, โรคติดเชื้อ, โรคไต, โรคหัวใจทั้งหลาย ซึ่งว้นแต่เกิดจากอายุรศาสตร์หรือตามวัย การรักษาของเราเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ โรงพยาบาลชลประทานได้รับการไว้วางใจจากผู้มารับบริการด้วยดีเสมอมา โดยแผนกอายุรกรรมของเราให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

การบริการและการรักษา (Our Services)

อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematiology)

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infections)

อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)

อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)

อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง (Skin)

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies)

ห้องตรวจอายุรกรรม จำนวน 6 ห้อง

ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1 ห้อง

เครื่องวัดสัญญาณชีพ Digital พร้อมการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่สมัย

ห้องตรวจผิวหนังพร้อมอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4265-6

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.