ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

14.jpg

ขอบเขตการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

การบริการและการรักษา (Our Services)

การนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค (Massage therapy)

การฝังเข็ม (Acupuncture)

การนวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค (Massage therapy)

การนวดรักษา เป็นการนวดไทยแบบราชสำนักซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อการบำบัดรักษาโรคป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ โดยจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองและระบบประสาทช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย


คลินิกฝังเข็ม-01
คลินิกฝังเข็ม-02
การฝังเข็ม (Acupuncture)

การฝังเข็มเป็นเวชกรรมการรักษาโรคของแพทย์จีนที่ใช้กันมานานกว่า 4000 ปี โดยมีหลักการคือ การใช้เข็มขนาดเล็กประมาณ 0.18 - 0.30 มม. ฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย โดยจะฝังลงในจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นๆ เพื่อทำให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งช่วยระงับอาการปวดและลดอาการอักเสบได้ดี และในปัจจุบันมีการใช้เครื่องอบความร้อนและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการฝังเข็ม


รายการ อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามสิทธิ์การรักษา
สิทธิ์เบิกได้ลงทะเบียน สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ, สิทธิ์เบิกต้นสังกัด, สิทธิ์ชำระเงินเอง
1.ฝังเข็ม 300 / 30นาที จ่ายส่วนเกิน 150 300
คลินิกฝังเข็ม-04


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

***หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วย 80 ปี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1050 , 1051, 2314 และ 02-5022314

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.