ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

การบริการและการรักษา (Our Services)

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ดังนี้

เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ สมัครสมาชิกฌาปนกิจต่าง ๆ เป็นต้น

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมงาน สหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม และคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย

เวลาทำการ :

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ในเวลา)

จันทร์ - เสาร์ 16.00-20.00 น. (นอกเวลา)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4209

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.