ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาความเชี่ยวชาญนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

พยาบาลประจำศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

เภสัชกรประจำศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรคหืด อิมมูโนวิทยา และทางเดินหายใจ


Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.