ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

ขอบเขตการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจคัดกรอง

แพทย์ลงตรวจทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 – 12.00 น.
(สูติแพทย์ลงตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉพาะวันอังคารและวันพุธ)

เกณฑ์การรับตรวจสุขภาพ

1. บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. กรณีวันที่นัดตรวจ วัด SBP มากกว่าหรือเท่า 180 ขึ้นไป 2 ครั้ง จะงดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพจะโทรประสานรถ refer มารับไปส่งที่ห้องฉุกเฉิน

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Check Up Program)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervix Cancer Screening)

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer Screening)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งบุรุษ

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Proatate Cancer Screening)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (Liver Cancer Screening)

โปรแกรมตรวจความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร (The Honeymoon Package)

เวลาทำการ (ในเวลา) : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 น.
เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อด้วยตนเองหรือโทรสอบถามได้

สถานที่ตั้ง : คลินิกปัญญาภิรมย์ (อาคารผู้ป่วย 80 ปี)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1236

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.