ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

สูติ - นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 6 ท่าน และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบาย

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธี ส่องกล้อง Colposcope , ตัดชื้นเนื้อ , LEEP

2. รักษาโรคของสตรี

สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น

ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว ปวดท้องน้อย โรคจากเพศสัมพันธ์

ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัด

3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร

สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล นอกจากนี้ โรงพยาบาลชลประทานยังได้รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีบริการดังนี้

ก่อนตั้งครรภ์

วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตร

การตรวจก่อนสมรส

ระหว่างตั้งครรภ์

ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร

จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด

ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหา โรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

- การทำอัลตราซาวด์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ

- ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

- เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม

- ตรวจเลือดเพื่อตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด

การคลอดบุตร

ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน

ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

หลังคลอด

ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์

ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง

ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ

ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มัปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ

ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม

บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

4. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

เมื่อมีอายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำ เพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการ อาทิ

คลินิกวัยทอง

ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ

เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4850,4851,4852

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.