ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

การบริการและการรักษา (Our Services)

แผนกไตเทียม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 โดยให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องรับการรักษาโดยการฟอกเลือดตลอดชีวิต และในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่แพทย์เห็นควรต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการให้คำปรึกษาในด้านการบำบัดทดแทนไตในระยะยาว

เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4772,4773

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.