ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม และเครื่องมือทันสมัยผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ

การบริการและการรักษา (Our Services)

งานทันตกรรมทั่วไป

งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ทันตกรรมรากเทียม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล

รักษาคลองรากฟัน

ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก)

ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน

ขั้นตอนการให้บริการ

ในเวลาราชการติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ ห้องเวชระเบียน อาคารศัลยกรรม-สูติกรรม ชั้น 1 เวลา 06.00 -11.00 น.

นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ ห้องเวชระเบียน อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ชั้น 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.

- หลัง 16.00 น. ติดต่อห้องเวชระเบียนอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

วันเสาร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ ห้องเวชระเบียน อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ชั้น 2 เวลา 07.00 - 11.00 น.

ผู้ป่วยนัดที่มีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์แผนกทันตกรรม

หมายเหตุ (เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 -20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศัลยกรรม-สูติกรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1715

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.