ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


facebook Youtube Twitter Line
รายงานความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง
Intranet

  รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

งานแผนและพัฒนา

  กิจกรรม Charity run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018

ระบบจองห้องประชุม

  แบบฟอร์มจัดสรรที่จอดรถรอบปีงบประมาณ 2562 (Parking Priority Score)

งานวิจัย

  แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561

งานวิจัย

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

ระเบียบพัสดุ

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน 

 
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Click
   ข่าวรับสมัครงาน Click Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ