PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบสอบถามเกณฑ์ Parking Priority Score ออนไลน์  

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกวดราคาจ้างเหมาทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (ชั้น 1,2,3 และ 4) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง

  ประกวดราคาจ้างเหมาทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (ชั้น 1,2,3 และ 4) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง

  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางราคากลาง

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง

  ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด เสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และตารางราคากลางPCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  
  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ