PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม

  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) (ชั้น1,2,3 และชั้น 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้า และเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  

  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ