PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบประเมิน เกณฑ์ Parking Priority Score

  แจ้งปิดถนนการจราจรภายในรพ

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Click
   สมัครงาน

  รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 

  ตารางสอบคัดเลือกทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็น วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 60 รอบ 1 ปีการศึกษา 2560 

  ตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

  more >>PCMC on PressDesigned by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ