PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบสอบถามเกณฑ์ Parking Priority Score ออนไลน์  

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง

  TOR และประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง ครั้งที่ 3 และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อเครื่องจ่ายก๊าซพร้อมหัวจ่ายขนาด 50 ลิตร และตารางราคากลางPCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  
  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ