ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

คลินิกจิตเวช ให้การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชและอาการทั่วไปที่เกี่ยวข้องทางจิตเวช เช่น ภาวะเครียด ปวดศรีษะ ปัญหาการนอน ปัญหาการปรับตัว ปัญหาการเรียน รวมถึง การบำบัดการติดสุราหรือสารเสพติดอื่นๆ ตลอดจนตรวจประเมินความผิดปรกติในการด้านการเรียน พฤติกรรมและสติปัญญาในเด็ก โดยมีรูปแบบการบริการแบบผู้ป่วยนอกและการดูแลติดตามในชุมชน

การบริการและการรักษา (Our Services)

กลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์และสารเสพติด

สุขภาพจิตโรงเรียน

บริการจิตเวชชุมชน

บริการสุขภาพจิตในสถานสงเคราะห์

ตรวจประเมินทางจิตวิทยา

ตรวจประเมินระดับเชาว์ปัญญา

วิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์

ตรวจความผิดปรกติทางสมอง

ปรึกษาปัญหาทางการเรียน

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศัลยกรรม-สูติกรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 1086

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.