ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

สาระน่ารู้

2.jpg

ภาวะเป็นสาวก่อนวัย

“อย่านิ่งนอนใจเมื่อลูกมีภาวะโตเร็วหรือเป็นสาวก่อนวัย”

1.jpg

รู้ทัน พร้อมรับมือโรคที่มากับฤดูฝน

“โรคไข้หวัดใหญ่ อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้”

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.