ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข้อมูลการประกันสุขภาพ

ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้บริการสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และแฟกซ์เคลมเซอร์วิส โดยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้

เมื่อท่านเข้ารับบริการ สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

  • บัตรกรมธรรม์
  • บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

 

5.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. +66 502 2345 ต่อ 4224,3101

ลำดับ ชื่อบริษัท ...
1. ทิพยประกันภัย รายละเอียด
2. ไทยประกันชีวิต (ประกันกลุ่ม) รายละเอียด
3. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รายละเอียด
4. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รายละเอียด
5. กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต รายละเอียด
6. กรุงเทพประกันภัย รายละเอียด
7. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รายละเอียด

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.