ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข้อมูลการประกันสุขภาพ

ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้บริการสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และแฟกซ์เคลมเซอร์วิส โดยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้

เมื่อท่านเข้ารับบริการ สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

  • บัตรกรมธรรม์
  • บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

 

5.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. +66 502 2345

ลำดับ ชื่อบริษัท
1. กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
2. ทิพยประกันภัย
3. ไทยประกันชีวิต
4. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
5. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.