PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบสอบถามเกณฑ์ Parking Priority Score ออนไลน์  

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับความเข้มข้นของอ๊อกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้น ระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องครบชุด และตารางราคากลาง

  ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ขนาด 64 นิ้ว และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันครั้งที่ 3 และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง และตารางราคากลางPCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 

  ตารางสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักกายภาพ นักสถิติ  


  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ