PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบสอบถามเกณฑ์ Parking Priority Score ออนไลน์  

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน 

  รูปสัญลักษณ์ตรามศว. / สัญลักษณ์ PCMC  PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง และตารางราคากลาง

  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการตรวจหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

  ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้

  TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง งานศัลยกรรม

  ประกาศสอบราคาซื้อ บันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจ ชนิดเด็กแฝดและการบีบตัวของมดลูก และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารก
และเด็ก ครั้งที่ 2PCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 

  ตารางสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักกายภาพ นักสถิติ  

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ประจำปีงบ 2559  


  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ