ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


facebook Youtube Twitter Line
 จรรณยาบรรณบุคลากร
 รายงานความเสี่ยง
 รายงานความเสี่ยง

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 Intranet

  แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562

 งานวิจัย

  กิจกรรม PCMC Charity Run 2019 “ชวนเพื่อนวิ่งยิ่งให้ยิ่งได้”

 งานแผนและพัฒนา

  รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

 งานวิจัย

  แบบฟอร์มจัดสรรที่จอดรถรอบปีงบประมาณ 2562 (Parking Priority Score)

 ระบบจองห้องประชุม

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

 ระเบียบพัสดุ
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Click
   ข่าวรับสมัครงาน Click Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ