ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

บริการของเรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการด้วยศักยภาพระดับ Excellent Center

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

พร้อมให้บริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และก้าวสู่โรงพยาบาลที่มีบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ การฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย ฯลฯ

ทันโรค กับหมอชลประทาน

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP8 ตรวจสุขภาพอย่างไรให้ตรงใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

7.jpg
6.jpg
3.jpg

ศูนย์เลสิก

ศูนย์เลสิก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน แก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยเลเซอร์แบบไร้ใบมีด ราคาพิเศษ

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.