PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและอบรมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2559  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน 

  ปริมาณเซรุ่มพิษงู (อัพเดท)  

  บัญชียารพ.ชลประทาน 2558  

  รูปสัญลักษณ์ตรามศว. / สัญลักษณ์ PCMC  PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  สอบราคาซื้อตู้ใส่เครื่องมือสแตนเลส แบบมีมอเตอร์ และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ครั้งที่ 2 และตารางราคากลาง

  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

  ประกาศราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติ ครั้งที่3

  ประมูลขายพัสดุ

  ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)PCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตำแหน่งบรรณารักษ์)  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 5 ประจำปีงบ 2559  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 8 ประจำปีงบ 2559  

  แบบฟอร์มได้รับการคัดเลือก  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559  


  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ