PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน 

  ปริมาณเซรุ่มพิษงู (อัพเดท)  

  รูปสัญลักษณ์ตรามศว. / สัญลักษณ์ PCMC  PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ ครั้งที่ 2

  ประกาศสอบราคา ยูนิตทำฟัน ครั้งที่ 2

  ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างหอพักนิสิตและตารางราคากลาง

  ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกและเด็ก

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมและตารางราคากลาง

  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด / จ้างเหมาบริการบำรุงเชิงป้องกันสอบเทียมเครื่องมือแพทย์

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และตารางราคากลาง

  สอบราคาด้ามจับสำหรับการสลายเลนส์แบบเข็มสลายต้อบิดซ้าย-ขวาและสลายต้อแบบเข็มเคลื่อนที่ได้หลายทิศทาง และตารางราคากลางPCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 

  ตารางสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักกายภาพ นักสถิติ  

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ประจำปีงบ 2559  

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 ประจำปีงบ 2559  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบ 2559  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบ 2559  


  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ