PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบสอบถามเกณฑ์ Parking Priority Score ออนไลน์  

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน และตารางราคากลาง

  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวช และตารางราคากลาง

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลาง

  ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวิดีทัศน์ความละเอียดสูง ครั้งที่ 2และตารางราคากลาง

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางราคากลางPCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559  

  กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 


  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ