PCMC Calendar
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


   ข่าวประชาสัมพันธ์

  การสอบวัดการรับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ออนไลน์ คู่มือการใช้งานข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจออนไลน์  

  เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  การสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  

  แบบสำรวจ online เพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ รพ. (หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์คุณภาพ โทร 1713, 1714)  

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จำกัด เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน 

  ปริมาณเซรุ่มพิษงู (อัพเดท)  

  รูปสัญลักษณ์ตรามศว. / สัญลักษณ์ PCMC  PCMC on Press   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ TOR หอพัก ครั้งที่ 2

  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  TOR การจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย

  สอบราคาซื้อชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอลลงบนจอภาพแบบไร้สาย ใช้ในงานทันตกรรม

  ประกาศ TOR หอพักPCMC on Press

more >>
   สมัครงาน

  ตารางสอบแพทย์ใช้ทุน ปี 59  

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบ 2559  

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตำแหน่งบรรณารักษ์)  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 5 ประจำปีงบ 2559  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 8 ประจำปีงบ 2559  

  แบบฟอร์มได้รับการคัดเลือก  


  more >>


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ