รับสมัครงาน
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


facebook Youtube Twitter Line
รายงานความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง
Intranet

  แบบฟอร์มจัดสรรที่จอดรถรอบปีงบประมาณ 2562 (Parking Priority Score)

ระบบจองห้องประชุม

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ร่วมสนุกตอบแบบประเมินความพึงพอใจ งานประชุมวิชาการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

ระบบจองห้องประชุม

  แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561

งานแผนและพัฒนา

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

งานวิจัย

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของรพ.ชลประทาน 

ห้องสมุด
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Click
   ข่าวรับสมัครงาน ClickระเบียบพัสดุDesigned by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ