ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่


facebook Youtube Twitter Line
รายงานความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง
Intranet

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

งานวิจัย

  แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562

งานแผนและพัฒนา

  กิจกรรม PCMC Charity Run 2019 “ชวนเพื่อนวิ่งยิ่งให้ยิ่งได้”

งานวิจัย

  รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบจองห้องประชุม

  แบบฟอร์มจัดสรรที่จอดรถรอบปีงบประมาณ 2562 (Parking Priority Score)

ระเบียบพัสดุ

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

 
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Click
   ข่าวรับสมัครงาน Click Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ