ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ลำดับ คู่มือหรือมาตรฐาน เอกสารดาวน์โหลด
1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Download
2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Download
3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Download
4. การให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Download

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.