ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

คลินิกศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ พร้อมให้บริการ ด้านการศัลยกรรมเพื่อรักษาโดยเฉพาะ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมต่างๆ เช่น ศัลยกรรมด้านสมอง ศัลยกรรมช่องท้อง ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ หรือศัลยกรรมตกแต่ง ทั้งโรคที่ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการทำผ่าตัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้รับบริการ

การบริการและการรักษา (Our Services)

ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทั่วไปต่างๆ ได้แก่

บาดแผลต่างๆ แผลแตก แผลถลอก

บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

แผลฝีหนองต่างๆ หรือผิวหนังที่มีลักษณะอักเสบเป็นหนองที่ต้องทำหัตถการ

ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมสมอง และระบบประสาท เช่น

โรคเนื้องอกในสมอง

โรคหลอดเลือดในสมองผิดปกติ

โรคฝีในสมอง

อุบัติเหตุที่ศีรษะ

โรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่ต้องทำผ่าตัด

ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทรวงอกและช่องท้อง เช่น

นิ่วในถุงน้ำดี

โรคไส้เลื่อน

โรคเนื้องอกของเต้านม

เนื้องอกในลำไส้

โรคลำไส้อุดตัน

โรคไส้ติ่งอักเสบ

ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เช่น

นิ่วในไต

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

ต่อมลูกหมากโต เนื้องอกในต่อมลูกหมาก

ปัสสาวะเป็นเลือด มีเงื้อนอกในกระเพาะปัสสาวะ วินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง

การทำหมันชาย

ศัลยกรรมตกแต่งต่างๆ เช่น

เสริมจมูก (Rhinoplasty)

ตกแต่งหนังตาบน ทำตาสองชั้น (Upper Blephaplasty)

ตกแต่งแก้ไขแผลเป็น (Scar Revision)

ดึงหน้า (Face Lift)

แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และอื่นๆ

แก้ไขความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและขากรรไกรจากอุบัติเหตุ

เส้นเลือดขอดที่ขา

ให้บริการกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้

กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และโรคนิ่้วต่างๆ

กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ไส้เลื่อน ไส้ติ่งอักเสบ ริดสีดวงทวารและฝีต่างๆ

กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง ได้แก่ เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมอง และเลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุต่างๆ

กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ เส้นเลือดขอดที่ขา รอยแผลเป็นต่างๆ แผลไฟไหม้ และเสริมความงามต่างๆ เช่น เสริมจมูก ตกแต่งหนังตาบนและหนังตาล่าง เช่นการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีบาดแผล การทำหัตถการต่างๆ

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4355

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.