ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข้อมูลคลินิกเครือข่ายประกันสังคม

ชื่อสถานพยาบาลหลักโรงพยาบาลชลประทาน รหัส 13815 จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดของสถานพยาบาลระดับรอง (Sub Contractor) ประจำปี 2562 จำนวน 128 แห่ง

 

5.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. +66 502 2345

ลำดับ รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาลระดับรอง สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
5 หลัก 9 หลัก
1. 21429 002142900 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) 50/16/4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5734863
2. 23764 002376400 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) 77/2 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-9613857
3. 22971 002297100 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) 100/284 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-9646824
4. 23917 002391700 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) 5/53-54 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9259944
5. 22970 002297000 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา) 67/5 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-9643412
6. 22868 002286800 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) 90/9-10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9235354
7. 22604 002260400 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) 46/69-72 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-9654481
8. 24489 002448900 กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก 48/13 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-4474200
9. 24226 002422600 พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5733504
10. 24490 002449000 พงษ์เพชรการแพทย์ 83/8-9 ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 02-5890787
11. 24494 002449400 พลเวชการแพทย์ 9/2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 10210 02-9670968
12. 22044 002204400 คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 70/106 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-9608975
13. 24495 002449500 วันชัยคลินิก 71/66 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-5837308
14. 24488 002448800 เมืองทองการแพทย์ 7/26 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-9803826
15. 00993 000099300 สถานีอนามัยตลาดขวัญ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
16. 00995 000099500 สถานีอนามัยบางเขน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี -
17. 00996 000099600 สถานีอนามัยท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี -
18. 00997 000099700 สถานีอนามัยทานสัมฤทธิ์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี -
19. 00998 000099800 สถานีอนามัยวัดโชติการาม ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
20. 00999 000099900 สถานีอนามัยบ้านปากคลองบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
21. 01000 000100000 สถานีอนามัยบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี -
22. 01001 000100100 สถานีอนามัยวัดแคใน ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี -
23. 01002 000100200 สถานีอนามัยตำบลบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี -
24. 01003 000100300 สถานีอนามัยบ้านวัดแดง ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี -
25. 01004 0001004 สถานีอนามัยวัดไทรม้าเหนือ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี -
26. 01005 000100500 สถานีอนามัยหมู่ 3 บางรักน้อย ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี -
27. 01006 000100600 สถานีอนามัยหมู่ 5 บางรักน้อย ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี -
28. 01007 000100700 สถานีอนามัยบางประดู่ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี -
29. 11557 001155700 ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี -
30. 14414 001441400 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
31. 15237 001523700 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
32. 15238 001523800 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี -
33. 15239 001523900 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
34. 15240 001524000 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
35. 01054 000105400 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
36. 14458 001445800 สถานีอนามัยไขแสงกำเนิดมี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี -
37. 15244 001524400 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
38. 22754 002275400 สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
39. 22784 002278400 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
40. 01055 000105500 สถานีอนามัยประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.เมือง จ.นนทบุรี -
41. 01056 000105600 สถานีอนามัยบางตลาด ต.บางตลาด อ.เมือง จ.นนทบุรี -
42. 01057 000105700 สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
43. 01058 000105800 สถานีอนามัยบางพูด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
44. 01059 000105900 สถานีอนามัยวัดบางตะไนย์ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
45. 01060 000106000 สถานีอนามัยคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
46. 01061 000106100 สถานีอนามัยวัดบางบัวทอง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
47. 01062 000106200 สถานีอนามัยวัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
48. 01063 000106300 สถานีอนามัยท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
49. 01064 000106400 สถานีอนามัยวัดศาลากุล ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
50. 01065 000106500 สถานีอนามัยเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
51. 01066 000106600 สถานีอนามัยอ้อมเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
52. 01067 000106700 สถานีอนามัยตำบลคลองข่อย ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
53. 01068 000106800 สถานีอนามัยวัดศรีเขต ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
54. 01069 000106900 สถานีอนามัยบางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
55. 11168 001116800 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
56. 15241 001524100 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
57. 23218 002321800 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
58. 01008 000100800 สถานีอนามัยตำบลบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
59. 01009 000100900 สถานีอนามัยพระยาอนุบาลดิตถกรรม (วัดสนามนอก) ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
60. 01010 000101000 สถานีอนามัยตำบลบางสีทอง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
61. 01011 000101100 สถานีอนามัยตำบลบางขนุน ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
62. 01012 000101200 สถานีอนามัยตำบลบางขุนกอง ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
63. 01013 000101300 สถานีอนามัยวัดบางไกรใน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
64. 01014 000101400 สถานีอนามัยวัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
65. 01015 000101500 สถานีอนามัยบางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
66. 01016 000101600 สถานีอนามัยมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
67. 01017 000101700 สถานีอนามัยปลายบาง ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
68. 01018 000101800 สถานีอนามัยวัดสุนทรธรรมมิการาม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
69. 01019 000101900 สถานีอนามัยศาลากลาง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
70. 12398 001239800 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
71. 15243 001524300 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
72. 01020 000102000 สถานีอนามัยตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
73. 01021 000102100 สถานีอนามัยคลองโยง ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
74. 01022 000102200 สถานีอนามัยหนองกางเขน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
75. 01023 000102300 สถานีอนามัยตำบลบางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
76. 01024 000102400 สถานีอนามัยตำบลบางเลน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
77. 01025 000102500 สถานีอนามัยตำบลเสาธงหิน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
78. 01026 000102600 สถานีอนามัยวิหารประชา ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
79. 01027 000102700 สถานีอนามัยบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
80. 01028 000102800 สถานีอนามัยดอนตะลุมพุก ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
81. 01029 000102900 สถานีอนามัยหมู่ 5 บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
82. 01030 000103000 สถานีอนามัยคลองตาคล้าย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
83. 01031 000103100 สถานีอนามัยหมู่ 12 บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
84. 01032 000103200 สถานีอนามัยวัดบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
85. 01033 000103300 สถานีอนามัยบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
86. 01034 000103400 สถานีอนามัยหมู่ 3 บางคูรัด ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
87. 01035 000103500 สถานีอนามัยวัดเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
88. 01036 000103600 สถานีอนามัยสุเหร่าแดง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
89. 01037 000103700 สถานีอนามัยสุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
90. 01038 000103800 สถานีอนามัยวัดลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
91. 01039 000103900 สถานีอนามัยหมู่ 7 ลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
92. 01040 000104000 สถานีอนามัยโรงกระโจม ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
93. 01041 000104100 สถานีอนามัยบ้านบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
94. 01042 000104200 สถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
95. 011237 001123700 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
96. 01044 000104400 สถานีอนามัยวัดราษฏร์นิยม ต.ราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
97. 01045 000104500 สถานีอนามัยคลองลากค้อน ต.ราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
98. 01046 000104600 สถานีอนามัยวัดมะเกลือ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
99. 01047 000104700 สถานีอนามัยวัดเพรางาย ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
100. 01048 000104800 สถานีอนามัยปากคลองหม่อมแช่ม ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
101. 01049 000104900 สถานีอนามัยปลายคลองขุนศรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
102. 01050 000105000 สถานีอนามัยวัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
103. 01051 000105100 สถานีอนามัยบ้านคลองสิบศอก ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
104. 01052 000105200 สถานีอนามัยวัดคลองขวาง ต.ราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
105. 01053 000105300 สถานีอนามัยวัดคลองเจ้า ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
106. 01008 000100800 สถานีอนามัยตำบลบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
107. 11351 001135100 เทศบาลตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
108. 00002 000000200 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
109. 11550 001155000 เทศบาลตำบลบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี -
110. 11511 001151100 เทศบาลตำบลบางม่วง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
111. 11498 001149800 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลปลายบาง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
112. 12441 001244100 สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
113. 14930 001493000 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
114. 15242 001524200 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
115. 22424 002242400 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
116. 00082 000008200 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี -
117. 00083 000008300 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี -
118. 00084 000008400 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี -
119. 00085 000008500 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี -
120. 00086 000008600 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี -
121. 00087 000008700 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
122. 40753 004075300 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ต.เสาธงหิน ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี 11140 02-1052551-2
123. 10756 001075600 โรงพยาบาลบางกรวย 44 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4475582
124. 10757 001075700 โรงพยาบาลบางใหญ่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-5951637
125. 10758 001075800 โรงพยาบาลบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-5717889
126. 10759 001075900 โรงพยาบาลไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 02-5971131
127. 10760 001076000 โรงพยาบาลปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-9609900
สถานีอนามัย จำนวน 108 แห่ง
รพ.ชุมชน จำนวน 5 แห่ง
คลินิกเครือข่าย จำนวน 14 แห่ง

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.