ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

การบริการและการรักษา (Our Services)

คลินิกตรวจโรคทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ

คลินิกเด็ก 1 เดือน ให้บริการตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด 1 เดือน

คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม / เผื่อเลือก

คลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเมื่อกลับบ้าน

คลินิกเด็กนอกเวลาราชการ ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป

คลินิกรักษ์สุขภาพ ตรวจรักษาเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ HIV

คลินิกกุมารแพทย์เฉพาะทาง และบริการตรวจพิเศษที่หลากหลายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

การส่องกล้องทางเดินอาหาร

ส่องกล้องหลอดลมและระบบทางเดินหายใจ

การทดสอบผิวหนัง

การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น

การตรวจประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ

เวลาทำการ (ในเวลา): วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4800,4801,4802

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.