ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

1.jpg

การบริการและการรักษา (Our Services)

คลินิกตรวจโรคทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ

คลินิกเด็ก 1 เดือน ให้บริการตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด 1 เดือน

คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม / เผื่อเลือก

คลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเมื่อกลับบ้าน

คลินิกเด็กนอกเวลาราชการ ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป

คลินิกรักษ์สุขภาพ ตรวจรักษาเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ HIV

คลินิกกุมารแพทย์เฉพาะทาง และบริการตรวจพิเศษที่หลากหลายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

การส่องกล้องทางเดินอาหาร

ส่องกล้องหลอดลมและระบบทางเดินหายใจ

การทดสอบผิวหนัง

การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น

การตรวจประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ

**แจ้งงดบริการคลินิกนอกเวลาห้องตรวจเด็กชั่วคราว**

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ห้องตรวจกุมารเวชกรรมของดคลินิกนอกเวลา วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 กค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทางห้องตรวจกุมารเวชกรรม ขอปรับนโยบายการรับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี (คลินิกวัคซีน) ในวันพุธและวันพฤหัสช่วงบ่ายเพื่อลดความแออัดในการรับบริการ ทางห้องตรวจมีความจำเป็นต้องกำหนดจำนวนผู้มารับบริการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (คลินิกวัคซีน) ไม่เกิน 50 ราย/วัน โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับบริการ ดังนี้

ผู้มารับบริการหรือผู้ปกครองต้องมารับบัตรคิวเวลา 09.00-14.30 น ที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 โดยลำดับคิวจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา

ลำดับ 1-25 จะต้องมารับบริการ เวลา 12.30น. เป็นต้นไป

ลำดับ 26-50 จะต้องมารับบริการ เวลา 13.30 เป็นต้นไป

**โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ 2564 เป็นต้นไป**


หากมีการเปลี่ยนแปลงทางห้องตรวจกุมาเวชกรรมจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เวลาทำการ (ในเวลา): วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4800,4801,4802

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.