ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวทั่วไป

156.jpg

การประชุมต้อกระจก Cataract Day 2022 (28-29 ก.ค. 2565)

อ.นพ.ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน อาจารย์สาขาวิชาจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

154.jpg

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใช้บริการ และผู้ติดตามทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.