คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาอายุรกรรม โรคภูมิแพ้ โรคหืด และภูมิคุ้มกัน เปิดให้บริการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาอายุรกรรม โรคภูมิแพ้ โรคหืด และภูมิคุ้มกัน
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาอายุรกรรม โรคภูมิแพ้ โรคหืด และภูมิคุ้มกัน