เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565