คลินิกสูติ – นรีเวช นอกเวลา เปิดให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

คลินิกสูติ-นรีเวชนอกเวลา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
คลินิกสูติ-นรีเวชนอกเวลา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน