งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ “๑ ทศวรรษศัลยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน”

งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ "๑ ทษวรรษศัลยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน"
งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ “๑ ทษวรรษศัลยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน”

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ๑ ทศวรรษ ศัลยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 โซนเอ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโปรดสแกน QR Code
🚑 รู้ทันโรค หมั่นดูแลสุขภาพ เพื่ออายุที่ยืนยาว