คลินิกหัวใจนอกเวลา เปิดให้บริการตั้งแต่ กันยายน 2565 เป็นต้นไป

คลินิกโรคหัวใจนอกเวลา ศูนย์การแพทย์ปัญญนันทภิกขุ ชลประทาน
คลินิกโรคหัวใจนอกเวลา ศูนย์การแพทย์ปัญญนันทภิกขุ ชลประทาน