ขอแสดงความยินดี ดร.พว.พิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ได้รับรางวัล “อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น” ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี ดร.พว.พิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ได้รับรางวัล "อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น" ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดี ดร.พว.พิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ได้รับรางวัล “อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น” ปีการศึกษา 2565