เรื่องเล่าจากแพทย์ 2567 หัวข้อ มหันตภัยโรคร้อน-ฮีทสโตรกและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

เรื่องเล่าจากแพทย์ 2567 หัวข้อ มหันตภัยโรคร้อน-ฮีทสโตรกและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567
เรื่องเล่าจากแพทย์ 2567 หัวข้อ มหันตภัยโรคร้อน-ฮีทสโตรกและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567