เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 8 กันยายน 2566

เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 8 กันยายน 2566
เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 8 กันยายน 2566