กำหนดการพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดล 23 กันยายน 2565

กำหนดการพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดล 23 กันยายน 2565
กำหนดการพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดล 23 กันยายน 2565