ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการเพื่อน้องนักเรียนได้มีสายตาดี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการเพื่อน้องนักเรียนได้มีสายตาดี
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการเพื่อน้องนักเรียนได้มีสายตาดี