พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส 24 กันยายน วันมหิดล

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส 24 กันยายน วันมหิดล
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส 24 กันยายน วันมหิดล