เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 21 กรกฏาคม 2566

เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 21 กรกฏาคม 2566
เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 21 กรกฏาคม 2566