กิจกรรมคลินิกพระคุณเจ้า เยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจผู้ป่วย

กิจกรรมคลินิกพระคุณเจ้า เยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจผู้ป่วย ด้วยองค์รวมเชิงพุทธ โดยทีมพระอาสาคิลานธรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566