กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา Palliative

กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา Palliative มีการสอนทำถุงมือป้องกันการดึงท่อ การพัฒนาจิตใจผ่าน วงน้ำชาภาวนา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566