เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster เข็ม 3) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster เข็ม 3) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ]
⭐️ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster เข็ม 3) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
⭐️ ในวันที่ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 23, 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.
💥 (จำกัดจำนวน 1,500 คนต่อวัน) โดยลงทะเบียนในระบบออนไลน์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เท่านั้น 💥 (โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในโปสเตอร์นี้)
🌈 ลิงก์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อ https://zhort.link/wwF
หมายเหตุ : หากมีผู้ลงทะเบียนครบ 1,500 ท่านแล้ว ระบบออนไลน์จะทำการปิดรับลงทะเบียนทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 502-2345
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565