เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1, 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 – 18 ปี ในวันที่ 1, 8, 15, 22, 25 กุมภาพันธ์ 2565

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1, 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 – 18 ปี ]
⭐️ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 1, 2) สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี
⭐️ ในวันที่ 1, 8, 15, 22, 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.
💥 (จำกัดจำนวน 1,200 คนต่อวัน) โดยลงทะเบียนในระบบออนไลน์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เท่านั้น 💥 (โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในโปสเตอร์นี้)
🌈 ลิงก์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อ https://zhort.link/wwI
หมายเหตุ : หากมีผู้ลงทะเบียนครบ 1,200 ท่านแล้ว ระบบออนไลน์จะทำการปิดรับลงทะเบียนทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 502-2345
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565