เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) ในวันที่ 13 ธ.ค. 64

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จำนวน 260 เข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เท่านั้น (โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในโปสเตอร์นี้)

หมายเหตุ : หากมีผู้ลงทะเบียนครบ 260 ท่านแล้ว ระบบออนไลน์จะทำการปิดรับการลงทะเบียนทันที