เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster) วันที่ 17,21,24,26,27,31 มกราคม 2565