ทีมแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานสัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ เรื่องสุขภาพน่ารู้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นำโดย แพทย์หญิงจัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ไปให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ เรื่องสุขภาพน่ารู้