พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน

พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 2563
พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 2563