โครงการบริการวิชาการ “เรื่องเล่าจากแพทย์” ตอน มหันตภัยโลกร้อน กับโรคหลอดเลือดหัวใจ และฮีทสโตรค

โครงการบริการวิชาการ “เรื่องเล่าจากแพทย์” ตอน มหันตภัยโลกร้อน กับโรคหลอดเลือดหัวใจ และฮีทสโตรค
โครงการบริการวิชาการ “เรื่องเล่าจากแพทย์” ตอน มหันตภัยโลกร้อน กับโรคหลอดเลือดหัวใจ และฮีทสโตรค