หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ลงพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว ตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรม

หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ลงพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว ตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรม
หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ลงพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว ตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรม