เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
รายนามผู้บริจาคจำนวน 1 กองขึ้นไป