หน้าแรก ประกาศร่าง เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประเภท ประกาศ ประกาศเชิญชวน เอกสารแนบท้าย ราคากลาง   TOR   วันประกาศ ช่วงวันที่
1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:2]
14  พ.ค. 2567 14  พ.ค. 2567 - 17  พ.ค. 2567
2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือเจาะและคว้านกระดูกชนิดแบตเตอรี่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:4]
14  พ.ค. 2567 14  พ.ค. 2567 - 17  พ.ค. 2567
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:5]
14  พ.ค. 2567 13  พ.ค. 2567 - 16  มิ.ย. 2567
4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน พร้อมติดตั้ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:4]
3  พ.ค. 2567 3  พ.ค. 2567 - 9  พ.ค. 2567
5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:6]
3  พ.ค. 2567 3  พ.ค. 2567 - 9  พ.ค. 2567
6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เตียง [Hits:7]
2  พ.ค. 2567 2  พ.ค. 2567 - 8  พ.ค. 2567
7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:5]
30  เม.ย. 2567 30  เม.ย. 2567 - 3  พ.ค. 2567
8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ชุด [Hits:5]
30  เม.ย. 2567 30  เม.ย. 2567 - 3  พ.ค. 2567
9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก ชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก พร้อมชุดผู้ป่วยด้านข้างและ ชุดถ่ายทอดภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:38]
25  เม.ย. 2567 25  เม.ย. 2567 - 30  เม.ย. 2567
10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก ชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก พร้อมชุดผู้ป่วยด้านข้างและ ชุดถ่ายทอดภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:19]
25  เม.ย. 2567 25  เม.ย. 2567 - 25  เม.ย. 2567
11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผ่าตัดทั่วไป ปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เตียง [Hits:16]
25  เม.ย. 2567 25  เม.ย. 2567 - 30  เม.ย. 2567
12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Lactulose 66.7 g/100 mL syrup, 100 mL bottle จำนวน 20,000 ขวด [Hits:15]
22  เม.ย. 2567 22  เม.ย. 2567 - 25  เม.ย. 2567
13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:14]
19  เม.ย. 2567 18  เม.ย. 2567 - 23  เม.ย. 2567
14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:15]
11  เม.ย. 2567 11  เม.ย. 2567 - 19  เม.ย. 2567
15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:19]
11  เม.ย. 2567 11  เม.ย. 2567 - 19  เม.ย. 2567
16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:14]
10  เม.ย. 2567 10  เม.ย. 2567 - 18  เม.ย. 2567
17 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:14]
6  เม.ย. 2567 9  เม.ย. 2567 - 11  เม.ย. 2567
18 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:20]
4  เม.ย. 2567 3  เม.ย. 2567 - 9  เม.ย. 2567
19 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:26]
3  เม.ย. 2567 2  เม.ย. 2567 - 5  เม.ย. 2567
20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนเลสบรรจุถาดอาหาร ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 คัน [Hits:22]
2  เม.ย. 2567 1  เม.ย. 2567 - 4  เม.ย. 2567
21 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 เครื่อง [Hits:16]
28  มี.ค. 2567 28  มี.ค. 2567 - 2  เม.ย. 2567
22 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:18]
27  มี.ค. 2567 26  มี.ค. 2567 - 29  มี.ค. 2567
23 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันและกะโหลกศีรษะภายนอกช่องปาก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:11]
27  มี.ค. 2567 26  มี.ค. 2567 - 29  มี.ค. 2567
24 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:19]
27  มี.ค. 2567 26  มี.ค. 2567 - 29  มี.ค. 2567
25 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือเจาะและคว้านกระดูกชนิดแบตเตอรี่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:10]
26  มี.ค. 2567 26  มี.ค. 2567 - 29  มี.ค. 2567
26 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:11]
26  มี.ค. 2567 26  มี.ค. 2567 - 29  มี.ค. 2567
27 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 เครื่อง [Hits:21]
20  มี.ค. 2567 20  มี.ค. 2567 - 25  มี.ค. 2567
28 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็งแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:14]
19  มี.ค. 2567 19  มี.ค. 2567 - 22  มี.ค. 2567
29 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาinsulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (ครั้ที่ 2) [Hits:14]
8  มี.ค. 2567 8  มี.ค. 2567 - 13  มี.ค. 2567
30 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน [Hits:9]
6  มี.ค. 2567 6  มี.ค. 2567 - 11  มี.ค. 2567
31 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 66 รายการ [Hits:23]
8  ก.พ. 2567 7  ก.พ. 2567 - 12  ก.พ. 2567
32 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาIspaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 150,000 ซอง [Hits:24]
23  ม.ค. 2567 23  ม.ค. 2567 - 26  ม.ค. 2567
33 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ยาGalantamine 8 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 7,000 เม็ด [Hits:21]
22  ม.ค. 2567 22  ม.ค. 2567 - 25  ม.ค. 2567
34 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาRosuvastatin 20 mg film-coated tablet [Hits:19]
19  ม.ค. 2567 19  ม.ค. 2567 - 24  ม.ค. 2567
35 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาTicagrelor 90 mg film-coated tablet, 1 tablet [Hits:25]
17  ม.ค. 2567 17  ม.ค. 2567 - 22  ม.ค. 2567
36 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาTigecycline 50 mg powder for solution for infusion จำนวน 400 ขวด [Hits:18]
16  ม.ค. 2567 16  ม.ค. 2567 - 19  ม.ค. 2567
37 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาbudesonide 160 mcg/1 dose + formoterol dihydrate 45 mcg/1 dose inhalation powder, 120 dose inhalation จำนวน 1,700 ขวด [Hits:19]
8  ม.ค. 2567 8  ม.ค. 2567 - 11  ม.ค. 2567
38 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาEntacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน 35,000 เม็ด [Hits:30]
8  ม.ค. 2567 8  ม.ค. 2567 - 11  ม.ค. 2567
39 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCalcium carbonate 1.5 g tablet หรือ film-coated tablet จำนวน 2,100,000 เม็ด [Hits:28]
8  ม.ค. 2567 8  ม.ค. 2567 - 11  ม.ค. 2567
40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาinsulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge จำนวน 12,500 ขวด [Hits:21]
8  ม.ค. 2567 8  ม.ค. 2567 - 11  ม.ค. 2567
41 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาMometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน 2,000 ขวด [Hits:30]
4  ม.ค. 2567 4  ม.ค. 2567 - 9  ม.ค. 2567
42 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาGlucosamine sulfate 1.5 g oral powder,sachet จำนวน 360,000 ซอง [Hits:29]
4  ม.ค. 2567 4  ม.ค. 2567 - 9  ม.ค. 2567
43 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาTeriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 200 หลอด [Hits:20]
4  ม.ค. 2567 4  ม.ค. 2567 - 9  ม.ค. 2567
44 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาHydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1,500,000 เม็ด [Hits:19]
25  ธ.ค. 2566 25  ธ.ค. 2566 - 28  ธ.ค. 2566
45 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 66,000 เม็ด [Hits:43]
19  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
46 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Lactulose 66.7g/100mL syrup, 100 mL bottle จำนวน 20,000 ขวด [Hits:21]
19  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
47 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Sulfasalazine 500mg gastro-resistant tablet จำนวน 500,000 เม็ด [Hits:29]
19  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
48 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Nebivolol 5 mg tablet จำนวน 44,800 เม็ด [Hits:30]
19  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
49 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 200 เครื่อง [Hits:27]
18  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Calcium dihydrate 20 mg/100ml + potassium chloride 30mg/100ml + sodium acetate trihydrate 380mg/100ml + sodium chloride 600mg/100ml solution for infusion, 1L bag [Hits:22]
18  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
51 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาApixaban 5 mg, Film-coated tablets จำนวน 27,600 เม็ด [Hits:19]
18  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
52 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน [Hits:27]
18  ธ.ค. 2566 18  ธ.ค. 2566 - 21  ธ.ค. 2566
53 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution, 1L bag จำนวน 40,000 ขวด [Hits:26]
13  ธ.ค. 2566 13  ธ.ค. 2566 - 18  ธ.ค. 2566
54 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Metformin hydrochloride 750 mg prolonged-release tablet จำนวน 120,000 เม็ด [Hits:27]
12  ธ.ค. 2566 11  ธ.ค. 2566 - 11  ธ.ค. 2566
55 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด [Hits:27]
12  ธ.ค. 2566 12  ธ.ค. 2566 - 15  ธ.ค. 2566
56 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 210,000 เม็ด [Hits:28]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
57 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 560,000 เม็ด [Hits:29]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
58 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 560,000 เม็ด [Hits:31]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
59 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCarvedilol 25 mg tablet จำนวน 250,000 เม็ด [Hits:24]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Risedronate sodium 35 mg flim-coated tablet จำนวน 16,800 เม็ด [Hits:26]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
61 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Quadrivalent influenza vaccine (split virion หรือ Sub-Unit, inactivated) 0.5ml injection จำนวน 4,700 หลอด [Hits:36]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Amino acids 600 mg film-coated tablet จำนวน 66,000 เม็ด [Hits:21]
8  ธ.ค. 2566 8  ธ.ค. 2566 - 14  ธ.ค. 2566
63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 2,800 การทดสอบ [Hits:27]
30  พ.ย. 2566 30  พ.ย. 2566 - 6  ธ.ค. 2566
64 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPregabalin 25 mg capsule,hard จำนวน 84,000 เม็ด [Hits:20]
24  พ.ย. 2566 20  พ.ย. 2566 - 23  พ.ย. 2566
65 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPregabalin 25 mg capsule,hard จำนวน 84,000 เม็ด [Hits:24]
21  พ.ย. 2566 20  พ.ย. 2566 - 23  พ.ย. 2566
66 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media [Hits:32]
21  พ.ย. 2566 20  พ.ย. 2566 - 23  พ.ย. 2566
67 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) จำนวน 1 งาน [Hits:30]
15  พ.ย. 2566 15  พ.ย. 2566 - 20  พ.ย. 2566
68 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1,240 ถุง [Hits:28]
10  พ.ย. 2566 10  พ.ย. 2566 - 15  พ.ย. 2566
69 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium chloride 900 mg/100 ml Irrigation solution, 1L bottle จำนวน 38,000 ขวด [Hits:24]
10  พ.ย. 2566 10  พ.ย. 2566 - 15  พ.ย. 2566
70 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion 100 ml bag จำนวน 150,000 ขวด [Hits:35]
9  พ.ย. 2566 9  พ.ย. 2566 - 14  พ.ย. 2566
71 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาGliclazide 60 mg modified-release tablet จำนวน 78,000 เม็ด [Hits:40]
8  พ.ย. 2566 8  พ.ย. 2566 - 13  พ.ย. 2566
72 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Hyaluronate sodium 180 mg/ 100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose จำนวน 240,000 หลอด [Hits:37]
8  พ.ย. 2566 7  พ.ย. 2566 - 10  พ.ย. 2566
73 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPregabalin 75 mg capsule,hard จำนวน 112,000 เม็ด [Hits:40]
8  พ.ย. 2566 7  พ.ย. 2566 - 10  พ.ย. 2566
74 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (AHU) [Hits:77]
7  พ.ย. 2566 6  พ.ย. 2566 - 9  ต.ค. 2566
75 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 2,800 การทดสอบ [Hits:37]
3  พ.ย. 2566 3  พ.ย. 2566 - 8  พ.ย. 2566
76 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาEnoxaparin sodium 60 mg/ 0.6 ml solution for injection จำนวน 9,000 หลอด [Hits:28]
25  ต.ค. 2566 25  ต.ค. 2566 - 30  ต.ค. 2566
77 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาEnoxaparin sodium 40 mg/ 0.4 ml solution for injection จำนวน 3,400 หลอด [Hits:26]
20  ต.ค. 2566 18  ต.ค. 2566 - 24  ต.ค. 2566
78 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 1 งาน [Hits:39]
19  ต.ค. 2566 19  ต.ค. 2566 - 25  ต.ค. 2566
79 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาEnoxaparin sodium 80 mg/ 0.8 ml solution for injection จำนวน 4,000 หลอด [Hits:50]
16  ต.ค. 2566 16  ต.ค. 2566 - 19  ต.ค. 2566
80 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาManidipine Hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 700,000 เม็ด [Hits:56]
12  ต.ค. 2566 12  ต.ค. 2566 - 18  ต.ค. 2566
81 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาAtorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 780,000 เม็ด [Hits:45]
11  ต.ค. 2566 11  ต.ค. 2566 - 17  ต.ค. 2566
82 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion [Hits:97]
10  ต.ค. 2566 10  ต.ค. 2566 - 16  ต.ค. 2566
83 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน [Hits:37]
10  ต.ค. 2566 10  ต.ค. 2566 - 16  ต.ค. 2566
84 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน [Hits:36]
9  ต.ค. 2566 9  ต.ค. 2566 - 12  ต.ค. 2566
85 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน [Hits:54]
9  ต.ค. 2566 9  ต.ค. 2566 - 12  ต.ค. 2566
86 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด S [Hits:51]
9  ต.ค. 2566 9  ต.ค. 2566 - 17  ต.ค. 2566
87 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 150 ชุด [Hits:45]
2  ต.ค. 2566 2  ต.ค. 2566 - 2  ต.ค. 2566

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department