เรื่องเล่าจากแพทย์ 2567 หัวข้อ ภาวะโลกร้อนกับมหันตภัยไข้เลือดออก วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

เรื่องเล่าจากแพทย์ 2567 หัวข้อ ภาวะโลกร้อนกับมหันตภัยไข้เลือดออก วันที่ 25-29 มีนาคม 2567
เรื่องเล่าจากแพทย์ 2567 หัวข้อ ภาวะโลกร้อนกับมหันตภัยไข้เลือดออก วันที่ 25-29 มีนาคม 2567