คุณอัญชัน ตั้งมติธรรมและครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ

คุณอัญชัน ตั้งมติธรรมและครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ
คุณอัญชัน ตั้งมติธรรมและครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ