หน้าแรก ประกาศร่าง ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
             
ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง            
    ปีงบประมาณ           
ลำดับ ปี วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ view ประกาศยกเลิก
1 2567 15  พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
2 2567 1  พ.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
3 2567 30  เม.ย. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department