ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอความร่วมมือ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

…….ประกาศ …….
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ขอความร่วมมือ งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563

โดยขอให้ญาตินำเทคโนโลยี
เช่น วิดีโอคอล หรือโทรศัพท์สอบถามอาการ
แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อกลับไป

ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณ
คณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล